Call: 400-669-8850 | E-mail: info@biotyscience.com

抗体专题

当前位置:首页 >>技术支持 >>抗体专题

Contact us

Biotyscience Inc

Tel 400-669-8850

E-mail info@biotyscience.com

QQ  499854788

       82458988


抗体制备

多克隆抗体制备方法.pdf

单克隆抗体制备方法.pdf

噬菌体展示技术.pdf

嵌合抗体及其制备方法.pdf

重组抗体技术简介.pdf

CHO系统表达载体构建类型.pdf上一篇:抗体专题 下一篇:流式细胞术
客服:
400-669-8850
产品:
177-3110-0244
服务:
136-8125-6816
QQ 在线咨询

微信二维码
电子邮箱
info@biotyscience.com