Call: 400-669-8850 | E-mail: info@biotyscience.com

纳米材料专题

当前位置:首页 >>技术支持 >>纳米材料专题

Contact us

Biotyscience Inc

Tel 400-669-8850

E-mail info@biotyscience.com

QQ  499854788

       82458988


金纳米棒

1金纳米棒-放疗应用.pdf

2金纳米棒-细菌检测应用.pdf


上一篇:文献相关 下一篇:特殊形状纳米材料
客服:
400-669-8850
产品:
177-3110-0244
服务:
136-8125-6816
QQ 在线咨询

微信二维码
电子邮箱
info@biotyscience.com